Truyền thông Bảo hiểm | Trang chủ » Truyền thông Bảo hiểm »

GDP quý I tăng

26/06/15 | HVS

Tính theo giá so sánh 2010, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2015 tăng cao nhất trong vòng 3 năm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế trong quý đầu năm đạt 6,03%, cao nhất so với cùng kỳ năm 2013 và 2014, khi cả nước bắt đầu tính GDP theo giá so sánh năm 2010. Mức tăng lần lượt trong 2 năm đó là 4,76%và 5,06%. Tuy nhiên, do tính chất mùa vụ, GDP quý I/2015 tăng thấp hơn mức quý IV/2014 (đạt 6,96%).

 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)