Giới Thiệu HVS | Trang chủ » Giới Thiệu HVS » Hồ Sơ Năng Lực

Hồ Sơ Năng Lực

HVSCapital là một quản lý đầu tư hàng đầu và công ty phát triển bất động sản tại Việt Nam, với một danh mục đầu tư đa dạng của 1,5 tỷ USD tài sản thuộc quyền quản lý. HVSCapital được thành lập vào năm 2003 và tự hào có một đội ngũ các giám đốc điều hành người mang lại tài chính và đầu tư kinh nghiệm quốc tế cho công ty. Sứ mệnh của chúng tôi là sản xuất ra siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng cách sử dụng những kinh nghiệm và kiến thức của chúng tôi để xác định xu hướng chính và các cơ hội nổi lên như Việt Nam tiếp tục phát triển nền kinh tế của nó. Để đạt được điều này, HVSCapital ngành công nghiệp hàng đầu các đội loại tài sản bao gồm các thị trường vốn, vốn chủ sở hữu tư nhân, thu nhập cố định, vốn liên doanh, bất động sản và cơ sở hạ tầng

 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)